Polish Virtual Sailing Club banner

Official sponsor of POL-VSC
2024-06-17 21:30:00
 
RC 35

 

VSC-POL Icon Ranking Polish Virtual Sailing Club

Flota

Tytuł Akcja
Klasyfikacja generalna POL-VSC 2013/2014 Pokaż
Klasyfikacja generalna POL-VSC 2014/2015 Pokaż
Klasyfikacja generalna POL-VSC 2015/2016 Pokaż
Klasyfikacja generalna POL-VSC 2016/2017 Pokaż
Zamknięta klasyfikacja generalna 2009/10 - VSK-Polska Pokaż
Zamknięta Klasyfikacja generalna 2010/11 - VSK-Polska/POL-VSC Pokaż
Zamknięta klasyfikacja generalna 2011/12 - POL-VSC Pokaż
Zamknięta klasyfikacja generalna klasy AC90 Pokaż
Zamknięta klasyfikacja generalna klasy ACC Pokaż
Zamknięta klasyfikacja generalna klasy SST50 Pokaż
Zamknięta Klasyfikacja generalna POL-VSC 2012/2013 Pokaż

Match Racing